Sfery rzeczywistości.

Sfery rzeczywistości.

   Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z istnienia sfer rzeczywistości. Fizyczność, która wydawała się być jednolita, staje się dla nich wielowarstwowa, z każdą warstwą odpowiadającą za określone zjawiska psychiczne. Nasze świadome wnętrze, które wydawało się spójne, zaczyna odsłaniać przed nami odmienne rzeczywistości, które pozwalają nam istnieć jako świadome i odczuwające istoty. Czy istnieje możliwość, że istnieje sfera duchowa niezależna od działania naszego mózgu? Nasz mózg, choć pełni istotną rolę, może utrudniać nasze poznanie wielowymiarowej natury. Czytaj dalej